Rapport

Rapportage systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050

De integrale systeemstudie energie-infrastructuur Noord-Holland 2020-2050 brengt eerst in kaart hoe vraag en aanbod van energie zich naar verwachting tussen 2020 en 2050 zullen ontwikkelen. De cijfers zijn bepaald op gemeenteniveau en (voor Amsterdam) op stadsdeelniveau. De resultaten van die analyses zijn in de rapportages beschreven voor de regio’s Noord-Holland Noord, Noord-Holland Zuid, en voor industriegebied Noordzeekanaalgebied (NZKG). Uiteraard is het niet mogelijk om de ontwikkeling van vraag en aanbod op zo’n termijn met zekerheid te voorspellen. Daarom werkt de studie met vier toekomstscenario’s. Die scenario’s zijn gebaseerd op landelijke scenario’s en uitgewerkt voor de specifieke situaties in de provincie Noord-Holland. Elk scenario doet andere aannames over de vraagontwikkeling en de invulling van de vraag met uiteenlopende energiedragers (zoals elektriciteit, waterstof, groengas, warmte, vloeibare brandstoffen). De scenario’s zijn vervolgens door de netbeheerders doorgerekend op hun effecten op de energie-infrastructuren. Door toekomstige knelpunten, opgaves en oplossingsrichtingen steeds tegen het licht van alle scenario’s te houden werd het mogelijk om robuuste conclusies en aanbevelingen te formuleren. De resultaten van deze systeemstudie zijn input voor onder andere de twee Regionale EnergieStrategieën (RES) van de provincie.

Auteurs

Co-auteurs

ECN.TNO: Sebastiaan Hers, Omar Ushmani, Marc Marsidi, Wouter Wetzels, Joost Gerdes
Studio Marco Vermeulen: Joost van der Waal, Marco Vermeulen