Rapport

RH2INE Kickstart Study

Dit locatieonderzoek is uitgevoerd namens het consortium achter het RH2INE-project (Rhine Hydrogen Integration Network of Excellence) en gaat dieper in op het gebruik van verwisselbare waterstoftanks voor de aandrijving van binnenvaartschepen. Dit onderzoek geeft vanuit een marktperspectief weer welke impact het gebruik van waterstoftanks in de binnenvaart heeft en analyseert mogelijke locaties waar waterstoftanks tussen land en schip uitgewisseld kunnen worden.

Buck Consultants International, CE Delft en KIWA hebben dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het consortium achter het RH2INE-project. RH2INE Kickstart Study

Auteurs

Co-auteurs

Buck Consultants International
KIWA