Rapport

Stakeholder consultation – Industrial Sustainable Carbon Regulation

De ministeries van I&W en EZK hebben een voorstel ontwikkeld voor een Europese Industriële Duurzame Koolstof Verordening. Deze verordening schrijft een minimum aandeel voor van duurzame koolstof in de chemische industrie voor (secundaire grondstoffen, duurzame biogrondstoffen en CO2), die kan worden behaald door rechten onderling te verhandelen. Om het voorstel verder te ontwikkelen en stakeholders zo vroeg mogelijk te betrekken, is een bijeenkomst op 27 september 2023 in Utrecht geweest, waarbij vertegenwoordigers van chemische bedrijven, branche-organisaties, beleidsmakers, onderzoekers en een milieuorganisatie aanwezig waren. CE Delft heeft de bijeenkomst georganiseerd, voorgezeten en de verslaglegging verzorgd.