Rapport

Tank- en laadbehoefte Clean Energy Hubs

Er is in 2030 duidelijk behoefte aan extra publiek toegankelijke laadpunten voor 14.000-17.000 batterij-elektrische vrachtauto’s. Dit aantal is zowel nodig vanwege de aankomende EU Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR), waarin eisen worden gesteld door de EU aan het aantal laadvoorzieningen langs belangrijke wegen, en vanwege de aankomende EU Renewable energy directive (RED III), waarin eisen zijn opgenomen over de hoeveelheid alternatieve brandstoffen die producenten moet aanbieden.

De hoeveelheid infrastructuur benodigd volgens de REDIII en de AFIR zijn aardig op elkaar afgestemd, maar op rustplaatsen is de AFIR wat ambitieuzer. De laadvoorzieningen die vanuit de AFIR worden geëist zijn gekoppeld aan specifieke locaties, zoals bepaalde belangrijke wegen, stedelijke knooppunten en rustplaatsen. Om aan de AFIR eisen te voldoen is het voor de overheid van belang dat de laadvoorzieningen bij voorkeur worden gebouwd op deze locaties, om zo aan de AFIR eisen te voldoen.

Er zal in 2030 ook meer HVO en bio-LNG worden getankt door het wegtransport en de binnenvaart. Er is hiervoor al infrastructuur, maar mogelijk is extra infrastructuur nodig, afhankelijk van hoe groot de rol van HVO gaat worden. De huidige diesel- en LNG-tankinfrastructuur kan hier voor gebruikt worden.

De RED III heeft ook sterke ambities om hernieuwbare waterstof in transport in te zetten. Het is nog onzeker hoe groot de rol van wegtransport en binnenvaart zal zijn om deze doelstellingen te halen. Vanwege de AFIR -eisen zal er in ieder geval een beperkt aantal vulpunten voor waterstof bij moeten komen.

Het programma Clean Energy Hubs (CEH) richt zich op het realiseren van een landelijk netwerk van tank- en laadstations voor zwaar wegtransport en binnenvaart. CEH heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken hoeveel laad- en vulpunten er naar verwachting nodig zijn om te voldoen aan deze Europese en nationale beleidsdoelstellingen in 2030.  Het rapport laat met verschillende scenario’s zien welke opgave voor publieke tank-en laadinfrastructuur er ligt per provincie. In alle scenario’s blijkt in ieder geval een sterke toename in publiek toegankelijke laadpunten nodig.