Rapport

Tariefstelsel energienetten en energietransitie. Analyse van knelpunten en effecten voor eindgebruikers

Dit onderzoek is verricht in opdracht van de Algemene Rekenkamer in het kader van het onderzoek ‘Tariefstelsels elektriciteits,- gas en warmtenetten’. Met dit onderzoek wil de Algemene Rekenkamer:

  1. zicht krijgen op de werking van de huidige tariefstelsels in de praktijk;
  2. inzicht krijgen in hoe het huidige reguleringskader zich verhoudt tot de benodigde investeringen die vanuit de energietransitie op de netbeheerders afkomen.