Rapport

Transitievisies warmte voor de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Laren, Blaricum en Wijdemeren

Voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek heeft CE Delft samen met APPM een gezamenlijk proces opgezet om voor iedere gemeente een visie op de warmtetransitie op te stellen. CE Delft heeft hierin alle technische analyses uitgevoerd: van onderzoeken naar de aanwezige warmtebronnen, de warmtetechnieken die gemeenten hebben, tot welke buurten zich lenen om als eerste mee aan de slag te gaan.

Dit heeft geleid tot vijf verschillende visies, die allen gebouwd zijn op dezelfde kennisbasis. Hierdoor kunnen de gemeenten ook gezamenlijk weer verder in de volgende stappen naar een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Transitievisies warmte:

Gooise MerenHuizenLarenBlaricumWijdemeren