Rapport

Used Cooking Oil (UCO) as biofuel feedstock in the EU

In de EU wordt een aanzienlijke toename verwacht in de vraag naar Gebruikte Frituurolie (Used Cooking Oil, UCO) als grondstof voor de productie van biodiesel, vooral onder invloed van de Hernieuwbare Energierichtlijn II. Behalve als middel ter vermindering van de CO2-uitstoot van het wegvervoer, wordt UCO ook vaak aangehaald als grondstof voor hernieuwbare brandstoffen voor de zeescheepvaart en luchtvaart.

Dit onderzoek, in opdracht van Transport & Environment, geeft een overzicht van:

  • ontwikkelingen in de vraag naar UCO in de EU
  • huidige en potentieel toekomstige aanbod van UCO
  • monitoring en toetsing in verband met potentiële fraude.