Rapport

Verkenning uitsorteren en recyclen van bioplastic PLA

Bioplastics passen goed in een circulaire economie, met name als ze aan het eind van hun levensduur zoveel mogelijk gerecycled worden zo beschreef CE Delft in het rapport “Biobased plastics in a circular economy”.

Sommige bioplastics, zoals bio-PET en bio-PE, worden op dit moment al gedeeltelijk gerecycled. Zij worden ook uitgesorteerd uit het kunststof consumentenafval voor recycling. De bioplastic PLA (polymelkzuur) die als derde bioplastic in volume gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal, wordt nog niet uitgesorteerd voor recycling. In dit onderzoek is verkend of dit mogelijk is en wat hiervan de kosten, de baten en milieuvoordelen zouden zijn.

Eerste conclusie is dat uitsorteren voor recycling bij het huidige lage volume van PLA in de verpakkingen mix (<0,4%) niet interessant is zowel qua kosten als qua kosten per milieuvoordeel. Als zoals verwacht de overheid toepassing van biobased plastics gaat stimuleren dan gaat dit aandeel PLA in de verpakkingenmix waarschijnlijk stijgen.

Bij een percentage van 1 à 5% PLA in de verpakkingenmix (afhankelijk van diverse factoren die verschillen per sorteerder) wordt uitsorteren voor recycling wel rendabel en is er ook milieuvoordeel te behalen tegen lage kosten. In principe is PLA uitsorteren en recyclen bij een groter volume in de markt dus zowel economisch als ecologisch interessant. 

Er zijn nog wel een aantal praktische vragen hoe PLA zich precies zal gedragen in een Nederlandse sorteerinstallatie. Recent is als vervolg daarom bij CE Delft een project gestart om deze vragen te beantwoorden middels praktijkproeven bij een sorteerinstallatie.