Rapport

Vervolgstudie bijmengverplichting groen gas. Haalbaarheid en betaalbaarheid

Het kabinet wil de productie van groen gas flink opschroeven. Omdat het huidige beleidsinstrumentarium hiervoor tekortschiet, is in het coalitieakkoord een bijmengverplichting voor groen gas aangekondigd. Begin 2022 heeft CE Delft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid en vormgeving van de bijmengverplichting. In het afgelopen jaar is er een hoop veranderd in de groengassector. Daarnaast zijn nieuwe beleidsinzichten opgedaan en aanvullende vraagstukken in beeld gekomen.

In deze vervolgstudie zijn alle cijfers geactualiseerd, gaan we nader in op de interactie met de inzet in de vorm van bio-LNG in de transportmarkt, en werken we verschillende opties uit voor flexibiliteit van het beleidsinstrument zoals een afkoopmogelijkheid (buy-out).

Kamerbrief 14 juli 2023
Beslisnota 9 februari 2024 bij Kamerbrief juli 2023

Rapport Bijmengverplichting groen gas 2022