Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Nationaal ETS voor gebouwen en transport. Uitwerking
september 2021
Lees meer
Bundeling van geoportalen. Inventarisatie, visie en functioneel ontwerp
juni 2021
Lees meer
Uitbreiding EU ETS naar de Gebouwde Omgeving. Een verkennende analyse naar effecten en beleidsinpassing
juni 2021
Lees meer
Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag 1.0
april 2021
Lees meer
Potentieel zonthermie. RES-regio Rivierenland
april 2021
Lees meer
Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 – Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen
februari 2021
Lees meer
Beleidssporen voor de warmtetransitie gebouwde omgeving. Achtergrondrapport
januari 2021
Lees meer
Verkennend onderzoek zonthermie Zuid-Holland
November 2020
Lees meer
Isolatietegoed. Achtergrondrapport bij het voorstel van Natuur & Milieu
November 2020
Lees meer
Transitievisie Warmte Amstelveen. Achtergrondrapport
Augustus 2020
Lees meer