Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Onderzoek positieve impact afschaffing fossiele subsidies
januari 2024
Lees meer
Thermische energie benutten met ORC-installaties. Financiële, arbeidstechnische en beleidsaspecten
december 2023
Lees meer
Effecten afschaffing teruggaafregeling non-profitinstellingen
september 2023
Lees meer
Ex-postevaluatie energie-efficiëntie convenanten MJA3 en MEE. Periode 2013-2020 met doorkijk naar gehele uitvoeringsperiode
september 2023
Lees meer
Mkba bodemenergie
september 2023
Lees meer
Verkenning klimaatbeleid gemeente Molenlanden (update 2023)
september 2023
Lees meer
Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie
september 2023
Lees meer
Aanpassingen energiebelasting voor extra emissiereductie. Inschatting effecten
augustus 2023
Lees meer
Werkwijzer Nationale Kosten. Uitgangspunten bij berekeningen van het PBL
augustus 2023
Lees meer
Behavioural factors influencing the uptake of energy efficiency in residential buildings
augustus 2023
Lees meer