Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Arbeidsvraag in de energietransitie
juli 2022
Lees meer
Terugverdientijd verduurzamingsmaatregelen
juni 2022
Lees meer
Tariefstelsel energienetten en energietransitie. Analyse van knelpunten en effecten voor eindgebruikers
mei 2022
Lees meer
Subsidies en derving belasting van klimaatregelingen
maart 2022
Lees meer
Beleid voor Energietransitie Gebouwde Omgeving. Beleidsdoorlichting art. 4.1 BZK 2015-2020
februari 2022
Lees meer
Het net slimmer benut! Beleidsmaatregelen voor efficiëntere benutting van de elektriciteitsinfrastructuur
februari 2022
Lees meer
MKBA groei en krimp Schiphol. Analyse van groei en krimp voor welvaart van Nederland en de Schipholregio
februari 2022
Lees meer
Evaluatie Nationaal programma landbouwbodems. Tussenevaluatie periode 2019-2021
februari 2022
Lees meer
Monitoring MIA-regeling elektrische taxi’s en personenbussen
februari 2022
Lees meer
Energiearmoede in de warmtetransitie. Onderzoek naar beleidsinstrumenten
december 2021
Lees meer