Amanda Bachaus
junior onderzoeker/adviseur

Ik werk als onderzoeker/adviseur bij de sector Economie. Ik ben betrokken bij het opzetten, het verwerken en de rapportage van verschillende uiteenlopende studies voor diverse opdrachtgevers. Dankzij mijn BSc Aarde en Economie, MSc Spatial, Transport and Environmental Economics en MSc Environment and Resource Management heb ik een multidisciplinaire achtergrond en kennis van milieu- en transporteconomie, de energietransitie en beleidsvraagstukken. Ook heb ik ervaring met Geografische Informatie Systemen (GIS). Ik vind het erg interessant om vraagstukken rondom milieu en duurzaamheid vanuit een economische invalshoek te bekijken. Voor mijn masterscripties heb ik daarom onderzoek gedaan naar het optimaliseren van klimaatverdragen en de werkgelegenheidseffecten van investeringen in duurzame energie. Ik ben sinds september 2019 verbonden aan CE Delft.