Frans Rooijers

ir. F.J. (Frans) Rooijers
directeur


Expertise:

  • Elektriciteitsvoorziening
  • Energie gebouwde omgeving
  • Overheidsinstrumenten

Al sinds 1980 ben ik werkzaam op het gebied van energiebesparing en de elektriciteitsvoorziening. Ik heb mijn opleiding gedaan aan de TU-Delft (elektriciteitsvoorziening), maar heb daarna in de praktijk veel geleerd over de milieuaspecten verbonden aan de energievoorziening. Hierbij heb ik bijzondere belangstelling voor het overheidsinstrumentarium gericht op energiebesparing en schone energie en heb daar mijn deskundigheid op ontwikkeld.

Sinds 1999 ben ik directeur van CE Delft. Met veel plezier geef ik leiding aan een groep professionals. Ik zoek daarvoor een goede balans tussen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid enerzijds en een duidelijke strategische en zakelijke koers anderzijds. Alleen op die wijze kunnen we projecten uitvoeren die een toegevoegde waarde hebben voor onze opdrachtgevers en vaak ook voor de samenleving. Naast de directietaken besteed ik ongeveer 30% van mijn tijd aan die projecten.

 

Artikelen & columns

Kernenergie inzetten om de CO2-uitstoot te beperken is te duur.
Column Frans Rooijers, EnergiePodium 5 maart 2020.

Niet de technieken, maar de lage prijs van fossiele energie bepalen de snelheid van de energietransitie
Column Frans Rooijers, EnergiePodium 19 februari 2020.

Zo wordt Nederland gasvrij 
Column Sible Schöne en Frans Rooijers, Energiepodium 12 februari 2020.

Onderzoek naar energienetten in de provincie Noord-Holland. Hoe komt energie in 2050 bij de gebruiker?
Frans Rooijers en Cor Leguijt, energieplus.nl, 13 november 2019

Overleeft hernieuwbare energie als SDE+ sterft?
Column Frans Rooijers, Energiepodium, 7 november 2019

Oppositie wil geen warmtetransitie meer!
Een wiebeltax op gas redt volgens Frans Rooijers de warmtetransitie.

Column Frans Rooijers, Energiepodium, 16 oktober 2019

De gevolgen van CO2-heffingen
Sander de Bruin, Frans Rooijers, Energie+, 8 juli 2019

Niet normaal: iedereeen wil duurzaam, niemand wil betalen
Frans Rooijers, Energiepodium, 3 juli 2019

De vervuiler moet betalen
Frans Rooijers, NRCLife, 30 april 2019

Waarom gebruiken we de markt niet voor CO2-reductie?
Column Frans Rooijers, Energiepodium, 30 april 2019

Consument moet betalen, niet de burger
Column Frans Rooijers, EnergiePodium, 19 maart 2019

31 januari 2019 - RTL Z vraagt zich af: Waarom is je energierekening hoog en die van de industrie laag?
RTL Z interviewt Frans Rooijers over subsidies en belasting voor duurzame energie én voor fossiele energie. En schrijft op de website een artikel over het CE Delft onderzoek External Costs Charge. A policy instrument for climate change mitigation onder de titel 'Vlees en vliegen duurder? Voer een btw in voor klimaatbelastende producten'

27 januari 2019 - Vroege Vogels radio: Wel of geen CO2-heffingDirecteur Frans Rooijers legt in Vroege Vogels uit hoe zo’n heffing werkt en wat de voor- en nadelen zijn. CE Delft deed in het verleden al meerdere malen onderzoek naar de invoering van CO2-heffing in Nederland. 

 

Presentaties

Business case zon en wind na SDE++ 
Frans Rooijers, Klimaatplatform SER Den Haag, 3 juni 2020

Systeemstudie Zeeland -
Hoe kan de energietransitie eruit gaan zien? Wat is dan de impact op de energie infrastructuren?
Frans Rooijers, Skype-presentatie 11 mei 2020

Ingredients for an effective climate policy
Frans Rooijers, webbinar Young Energy Specialists & Development Cooperation, 23 april 2020

Klimaatbeleid industrie
Frans Rooijers, Rondetafelgesprek Klimaattafel industrie, Commissie EZK Tweede Kamer Den Haag, 11 april 2019

Waterstof, het nieuwe gas.
Frans Rooijers, 31 januari 2019, congres "blauwe of groene waterstof".