Methode

Duurzame zorg

De zorgsector veroorzaakt zo’n 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland, blijkt uit RIVM-onderzoek. Met het tekenen van de Green Deal Duurzame Zorg hebben veel zorgpartijen zich gecommitteerd aan de (inter)nationale klimaatdoelstellingen van Parijs van 49% CO2-reductie in 2030. Als we de duurzaamheidstransitie slim inrichten, kunnen deze klimaatdoelen worden gehaald. CE Delft draagt bij aan deze transitie naar een groen zorgsysteem door inzichtelijk te maken waar de grootste impact zit en de reductie van maatregelen te berekenen.

Helaas is het soms nog moeilijk om vast te stellen welke aspecten van de zorg het effectiefst verduurzaamd kunnen worden. Er is een totaaloverzicht nodig van waar de milieu-impact zit, in zowel zorgtaken als de facilitaire diensten. Zorginstellingen overwegen bijvoorbeeld om over te gaan op vegetarische catering. Of er wordt nagedacht over het gebruik van reusable instrumenten of recyclebare disposable instrumenten.

CE Delft helpt graag met het identificeren van de prioriteiten en het analyseren van de oplossingen. Wij hebben jarenlange ervaring in het uitvoeren van milieuanalyses. Wij combineren vaak levenscyclusanalyses (LCA-studies) met verbeteradviezen, op basis van de resultaten en gesprekken met deskundigen uit verschillende hoeken van uw organisatie.