Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG

Kansen en acties, nu en later

De ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) is dat het NZKG vanuit de energietransitie en circulaire economie een zo groot mogelijke bijdrage levert aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het Projectbureau NZKG heeft CE Delft, Studio Marco Vermeulen en SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om een ontwikkelstrategie energietransitie NZKG uit te werken. We gaan daarbij eerst in op de robuuste strategische stappen voor de korte termijn (de basisstappen). Vervolgens verkennen we vier mogelijke ontwikkelrichtingen voor de langere termijn.

Projectleider

Cor Leguijt

Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG (printversie)
Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG (leesversie)

Auteurs CE

Martijn Blom
Eelco den Boer
Anouk van Grinsven
Cor Leguijt
Frans Rooijers
Reinier van der Veen

Co-auteurs

Joost van der Waal (Studio Marco Vermeulen) met medewerking van Carl Koopmans (SEO Economisch Onderzoek)

Delft, oktober 2018