Rapport

Assessment of impacts from accelerating the uptake of sustainable alternative fuels in maritime transport

Om de CO2-uitstoot te verminderen in lijn met de Europese Green Deal en de temperatuurdoelen binnen het Parijsakkoord, moet de scheepvaart van fossiele brandstoffen overstappen op hernieuwbare. Dit rapport levert sterk bewijs ter ondersteuning van de effectbeoordeling van de Commissie voor het FuelEU Maritime-initiatief, dat tot doel heeft de BKG-intensiteit van scheepsbrandstoffen in de EU te verlagen. Deze studie analyseert met name de huidige trends wat betreft brandstof- en energieverbruik in de scheepvaart en havens, het huidige regelgevend kader dat van invloed is op de brandstofvraag in Europese maritieme sectoren en bestaande problemen en hoofdoorzaken hiervan. Ook bekijkt deze studie hoe deze problemen en oorzaken zich zonder regulering waarschijnlijk zullen ontwikkelen. Daarnaast stelt deze studie beleid voor om deze problemen op te lossen en beleidsdoelstellingen te realiseren. Hierbij worden ook de effecten van het voorgestelde beleid ingeschat.