Rapport

Effects of an EU 55% GHG reduction target

In december 2019 heeft de Europese Commissie de Green Deal gepubliceerd, met daarin de het plan om het Europese CO2-emissiereductiedoel voor 2030 te verhogen van 40% naar ten minste 50% of 55%. De Green Deal zet ook de lijnen uit van het beleid dat nodig is om deze doelen te halen.

CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat onderzocht welke Europese beleidsveranderingen er te verwachten zijn als gevolg van deze aanscherping van het klimaatdoel, en welk effect dit kan hebben op het huidige Nederlandse klimaatbeleid. In dit kader zijn de tien belangrijkste EU richtlijnen en verordeningen geanalyseerd. De ETS, de ESR en de LULUCF-verordening vielen buiten de reikwijdte van het onderzoek.

De resultaten van de studie laten zien dat het verhogen van de EU-ambitie voor Nederland waarschijnlijk noopt tot het aanscherpen van het beleid zoals dat in het Klimaatakkoord is vastgesteld. We concluderen ook dat deze herziening van EU beleid kansen kan creëren voor Nederland. Het kan zorgen voor extra CO2-reductie, en bijdragen aan een gelijk speelveld voor de Nederlandse industrie. Carbon leakage en concurrentieverstoring worden daardoor  verminderd. Daarnaast kunnen innovaties en kostenvermindering van duurzame technologieën worden versneld.

Auteurs

Co-auteurs

Duurzame industrie; Duurzame steden; Energie internationaal; Energievoorziening; Financiele instrumenten; Gebouwde omgeving national; Goederenvervoer; Personenvervoer; Voedselketens