Rapport

Emissions of (bio)LPG and other energy carriers in domestic heating, BBQs and forklift trucks. Country report: Belgium

Dit onderzoek, in opdracht van Primagaz Belgium N.V. , doet verslag van de koolstofvoetafdruk en luchtvervuilende emissies van het gebruik van (bio)LPG in drie toepassingen in België: woningverwarming, barbecues en vorkheftrucks, en vergelijkt deze met die van alternatieve energiedragers door middel van levenscyclusanalyse (LCA). De berekeningen van koolstofvoetafdruk omvatten productie, transport en eindverbruik van de energiedrager en productie van de eindverbruik-technologie. Voor de luchtvervuilende emissies werden alleen eindverbruikemissies berekend, van met name CO, VOC, NOx, SOx, PM2.5 en PM10. Om de energiedragers te kunnen vergelijken, werd voor elke toepassing één enkele doch verschillende functionele eenheid gebruikt.