Rapport

Factsheet mogelijkheden opslag van elektriciteit

In opdracht van NP RES maakte CE Delft een factsheet over de rol van opslag van elektriciteit. Welke technologieën zijn er? Welke rol spelen zij in het energiesysteem? Welke mogelijkheden biedt het wel, en juist niet? De factsheet geeft objectieve antwoorden op deze vragen.

Het doel van de factsheet is om samenwerkende partijen in de RES-regio’s te informeren over de (on)mogelijkheden van de opslag van elektriciteit. Het is een hulp bij de gesprekken over de bijdrage van verschillende vormen van elektriciteitsopslag in de regio, en bij het maken van keuze hierin.

In de factsheet komen de volgende technieken aan bod:

 • Batterijen op verschillende schaalniveaus:
  • Thuisbatterij
  • Grote batterij bij opwekker/verbruiker
  • Gridbatterij met een eigen netaansluiting
  • Innovatieve batterijtechnieken
 • Tijdelijke conversie (waterstof)
 • Compressed air energy storage

Ook wordt een aantal andere technieken besproken die technisch minder ver gevorderd zijn, maar die wel vaak worden benoemd als interessante opslagtechniek:

 • Liquid air energy storage
 • Ondergrondse pompaccumulatiecentrale (O-PAC) en valmeren
 • Vliegwielen

De factsheet is afgestemd met Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, NVDE, Energy Storage NL en Netbeheer Nederland.

Zie ook eerder gepubliceerde  Factsheet elektriciteit en warmte voor RES-opgave.