Rapport

Factsheet elektriciteit en warmte voor RES-opgave

In opdracht van NPRES heeft CE Delft een objectief overzicht gemaakt van de inzet van technologieën voor duurzame elektriciteit en warmte. Met de factsheets geven we een objectief overzicht van de verschillende technologieën die relevant zijn voor de RES-opgaves. In het document wordt de opgave verder uitgelegd, wordt meer informatie gegeven over begrippen, is een handzaam overzicht met relevante kerngetallen per technologie opgenomen en vind je meer informatie en bronnen voor eventuele verdieping. 

De factsheets zijn voorgelegd en afgestemd met Ministerie van Economische zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, NVDE en netbeheerders.

Factsheet Warmte: Alles wat je moet weten over warmte | Regionale Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nl)

Factsheet Elektriciteit: Alles wat je moet weten over elektriciteit | Regionale Energiestrategie (regionale-energiestrategie.nl)