Rapport

Kennisnotities Circulair Zuid-Holland over Microplastics, Circulaire Zonnepanelen en Natuurlijke reststromen en Biobased bouwen

Voor de provincie Zuid-Holland speelt kennis een belangrijke sleutelrol. Daarom heeft CE Delft een aantal kennisnotities opgesteld. Een Kennisnotitie is een standvanzakennotitie die overzicht en inzicht geeft en belangrijk is voor de strategie- en visievorming bij de transitie naar een circulaire samenleving. Deze Kennisnotities worden gebruikt om het fundament te leggen voor de Transitieagenda’s per thema die worden opgesteld bij de provincie Zuid-Holland. Er zijn kennisnotities gemaakt over:

  1. Microplastics
  2. Circulaire zonnepanelen
  3. Natuurlijke reststromen
  4. Biobased bouwen

De kennisnotitie microplastics gaat onder andere over de bronnen en soorten van microplastics en de mogelijkheden om de verspreiding van microplastics naar de natuur te voorkomen.

De kennisnotitie over circulaire zonnepanelen gaat over de hoeveelheid te verwachten afvalpanelen in Zuid-Holland rond 2035, de schaarse materialen die nodig zijn, de recycling van panelen en hoe de inzameling van panelen georganiseerd wordt.

De kennisnotitie over natuurlijke reststromen behandelt de verschillende technieken waarmee natuurlijke reststromen uit groenbeheer verwerkt kunnen worden, zoals het bekende composteren maar ook de nieuwe bokashitechniek. Verschillen in milieuprestatie en andere kenmerken komen hierbij aan bod.

De kennisnotitie over biobased bouwen clustert en analyseert de knelpunten, gaat in op samenwerking en bespreekt onderwerpen in detail: rekenregels voor CO2-opslag in biobased materiaal en het versterken van biobased inkopen.