Rapport

Ontwikkelstrategie Energietransitie NZKG

De ambitie van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied (NZKG) is dat het NZKG vanuit de energietransitie en circulaire economie een zo groot mogelijke bijdrage levert aan de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het Projectbureau NZKG heeft CE Delft, Studio Marco Vermeulen en SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven om een ontwikkelstrategie energietransitie NZKG uit te werken. We gaan daarbij eerst in op de robuuste strategische stappen voor de korte termijn (de basisstappen). Vervolgens verkennen we vier mogelijke ontwikkelrichtingen voor de langere termijn.

Auteurs

Co-auteurs

Joost van der Waal (Studio Marco Vermeulen) met medewerking van Carl Koopmans (SEO Economisch Onderzoek)