Rapport

Regionale Energiestrategieën Noord-Holland

CE Delft heeft de RES-regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid ondersteund in het traject om te komen tot deze energiestrategie. Dit doen wij sinds 2018 samen in een consortium met APPM, TAUW, DECISIO en Generation.Energy.

CE Delft heeft in de afgelopen jaren op zeer verschillende wijzen en op verschillende onderwerpen bijgedragen aan de totstandkoming van dit project. Van het begeleiden van de eerste brainstormsessies met gemeenteambtenaren, het begeleiden van stakeholdersessies en sessies in gemeenteraden, tot de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het doorrekenen van energetische scenario’s.

In het afgelopen jaar, tussen de publicatie van de concept-RES en de publicatie van de RES 1.0, heeft CE Delft de RES-regio Noord-Holland Noord begeleid bij het opstellen van een regionale structuur warmte, en aanvullende onderzoeken gedaan voor beide regio’s naar de samenhang van het gehele energiesysteem in de regio.

Zie voor meer informatie: https://energieregionhn.nl/