Rapport

Technisch-economische analyse Wassenaar. Transitievisie warmte

Wassenaar wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit doel te bereiken, zullen de woningen en andere gebouwen in Wassenaar op een duurzame manier moeten worden verwarmd. Daarom stelt de gemeente een transitievisie warmte op (TVW). In de TVW, die op 16 november 2021 is vastgesteld door de gemeenteraad (link), formuleert de gemeente Wassenaar stappen gericht op het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

CE Delft heeft de gemeente Wassenaar ondersteund in het traject om te komen tot een TVW door middel van een technisch-economische analyse. We hebben vanuit technisch-economisch oogpunt gekeken naar de mogelijkheden voor aardgasvrij verwarmen. Hiertoe hebben we een analyse gedaan van de aanwezige warmtebronnen en de kosten en ruimtelijke impact van aardgasvrije warmteopties. Ook hebben we een handelingsperspectief opgesteld voor bewoners die nu al aan de slag willen met het verduurzamen van hun woning.

Om ervoor te zorgen dat de technisch-economische analyse goed aansluit bij het participatietraject, is CE Delft ook betrokken geweest bij dit traject.