Rapport

Verkenning BioLNG voor transport

Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2017 een Letter Of Intent gesloten met partijen die verbonden zijn aan het Nationale LNG Platform, om de mogelijkheden te verkennen om bioLNG als transport­brandstof in de Rotterdamse haven tot ontwikkeling te brengen. Dit heeft medio 2017 geleid tot het project ‘Verkenning BioLNG’ in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam en Nationale LNG Platform, met aanvullende opdrachten vanuit provincie Gelderland, Havenbedrijf Twente en LTO Glaskracht Nederland.

Het doel van het project is ten eerste om de beschikbare kennis bijeen te brengen, ten tweede om de mogelijkheden te verkennen om bioLNG als transportbrandstof tot ontwikkeling te brengen op grootschalige wijze.

Het algemene beeld is dat bioLNG één van de oplossingen is om het lang en zwaar transport te verduurzamen. Uit het uitgevoerde literatuuronderzoek blijkt voor bioLNG een ‘Well-to-Wheel’-reductie in CO2-eq.-emissies van 70% (t.o.v. fossiele diesel, Euro V).