Nieuws

Nieuwsbrief Duurzame Stad | april 2023

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld zijn.

Wil je meer weten over het aanbod van CE Delft voor gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden? Bekijk dan onze webpagina Duurzame stad.

In deze nieuwsbrief

  • Column: Klimaatbeleid leeft in gemeenten
  • Webinar Doorrekening klimaatbeleid voor gemeenten
  • Warmtetransitie en lokale netcongestie
  • Innovatieve warmtenetten Parkstad Limburg
  • Webinar Nieuwe ruimte voor de zon
  • Oplossingen voor netcongestie voor elektrische logistieke voertuigen
  • Milieuwinst catering bedrijfsrestaurants
  • CO₂-analyse inkoop PostNL
  • Recente publicaties

Column

Klimaatbeleid leeft in gemeenten
Je hoeft maar een krant open te slaan of de klimaatcrisis is onderwerp van gesprek. Ook bij overheden neemt het gevoel van urgentie toe. Op nationaal niveau heeft een ambtelijke werkgroep recent het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ opgeleverd waarin voorstellen worden gedaan die tot voor kort ondenkbaar waren. En ook op lokaal niveau staat het klimaat hoog op de agenda. Dat merken we bij CE Delft doordat steeds meer gemeenten bij ons aankloppen. Lees de column van Suzanne Breman.

Energietransitie

Webinar doorrekening klimaatbeleid
Op dinsdag 16 mei 2023 van 13:00 – 14.00 uur geven we een gratis webinar voor gemeenten die meer willen weten over doorrekening van klimaatbeleid. In een half uur vertellen we over onze ervaringen bij de doorrekening van gemeentelijk klimaatbeleid en lichten we onze aanpak toe. CE Delft heeft daarvoor het CE Gemeentelijk Emissiereductie Model (CEGEM) ontwikkeld zodat gemeenten inzicht krijgen in de toekomstige emissies mét en zonder gemeentelijk beleid en de te verwachte effectiviteit van klimaatmaatregelen. Aanmelden gratis webinar.

Warmtetransitie en lokale netcongestie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat CE Delft onderzoek doen naar de gevolgen van de warmtetransitie op de lokale en regionale netcapaciteit. Gemeenten krijgen steeds vaker te horen dat nieuwe ontwikkelingen niet kunnen worden gerealiseerd, doordat projecten niet op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten. Wij laten in diverse scenario’s zien wat de warmtetransitie voor impact heeft op de netcapaciteit, en welke oplossingen nodig zijn voor de gebouwde omgeving. En we kijken naar andere ontwikkelingen, zoals het aantal elektrische personenauto’s, zonnepanelen op daken van woningen, verduurzaming van de industrie en bedrijventerreinen. Netbeheer Nederland is nauw betrokken als kennispartner. Meer informatie: Jasper Schilling.

Innovatieve warmtenetten Parkstad Limburg
De provincie Limburg en netbeheerder Enexis willen een flinke investering te doen in Mijnwater, een innovatief warmtenet dat warmte én koude levert. Dit type warmtenetten, ook wel de 5e generatie genoemd, kan flink bijdragen aan de energietransitie in Europa. Innovatieve warmtenetten maken slim gebruik van opslag, vraag en aanbod om zo efficiënt en duurzaam mogelijk warmte én koude te leveren. CE Delft heeft in het kader van het Europese D2Grids-project, dat bijdraagt aan de opschaling van 5e generatie warmtenetten, de potentie voor innovatieve warmtenetten in Parkstad Limburg onderzocht. Op basis van lokale kenmerken hebben we de voor- en nadelen van een 5e generatie warmtenet en alternatieve verwarmingsopties afgewogen. Hieruit volgt in welke buurten een innovatief warmtenet de grootste toegevoegde waarde heeft. Meer informatie: Marianne Teng.

Webinar Nieuwe ruimte voor de zon
CE Delft maakte voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een overzicht van 15 inspirerende voorbeelden waar het opwekken van zonne-energie hand in hand gaat met andere functies. Denk aan panelen op gevels of op geluidsschermen. Maar ook op water, parkeerplaatsen en in de agrarische sector. Deze bundelden we in de inspiratiegids Nieuwe ruimte voor de zon, die binnenkort verschijnt. De highlights uit de gids lichten we toe in een webinar voor beleidsmakers, lokale overheden betrokken bij de RES, ontwikkelaars en energiecoöperaties. Woensdag 19 april, 10.00–11.15 uur. Aanmelden voor gratis webinar.

Stedelijke mobiliteit

Oplossingen voor netcongestie voor elektrische logistieke voertuigen
De logistieke sector staat voor een verduurzamingsopgave als vanaf 2025 steden een milieuzone voor vracht- en bestelbusjes gaan invoeren. Het opladen van die voertuigen kan door netcongestie lastig worden. Netbeheerders moeten het elektriciteitsnetwerk daarom verzwaren, maar ook bedrijven kunnen op korte termijn zelf veel doen. Er is een stappenplan ontwikkeld, gericht op bedrijven die de komende jaren elektrische voertuigen aanschaffen, om elektrische voertuigen, laadinfrastructuur en mitigerende maatregelen te realiseren. Meer informatie: Matthijs Otten.

Duurzaam inkopen & circulariteit

Milieuwinst catering bedrijfsrestaurants
Met andere keuzes bij broodbeleg, koude dranken en vlees kunnen bedrijfsrestaurants hun assortiment verduurzamen. Dit blijkt uit een studie van CE Delft en Hutten naar de milieukosten (voor bijv. klimaatimpact) van drie bedrijfsrestaurants. In ons rapport geven we concrete aanbevelingen die bedrijfsrestaurants kunnen implementeren. De milieukosten bedragen gemiddeld ongeveer 18% van het inkoopbedrag. Broodbeleg zorgt voor de hoogste milieukosten en opvallend is dat kaas ongeveer even hoge milieukosten heeft als vleeswaren. Ook melk zorgt voor hoge milieukosten. In juni vindt op het ministerie van LNV een rondetafelgesprek plaats met cateraars over de onderzoeksresultaten. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

CO₂-analyse inkoop PostNL
Voor PostNL gaan wij de Scope 3-klimaatimpact inschatten. Dit is de indirecte CO₂-uitstoot van PostNL, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties, van wie PostNL-materialen, -producten en/of -services inkoopt. Directe uitstoot (Scope 1) en indirecte uitstoot door verbruik van ingekochte elektriciteit- of warmte (Scope 2) worden door PostNL al gerapporteerd. Doel van het onderzoek is de belangrijke categorieën te identificeren die bijdragen aan deze Scope 3-klimaatimpact. Daarmee kan PostNL een prioritering aanbrengen in de volgende stap naar het verkleinen van de klimaatimpact. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

Recente publicaties

Abonneer je op de nieuwsbrief Duurzame stad