Nieuws

Nieuwsbrief Duurzame Stad | November 2022

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld zijn.

Wil je meer weten over het aanbod van CE Delft voor gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden? Bekijk dan onze webpagina Duurzame stad.

In deze nieuwsbrief

 • Column: Zelf sleutelen aan de verwarming: bedrijfsbezoek installatievakschool
 • Versnellen warmtetransitie woningen
 • Lokale energiestrategie Delft
 • Onderzoek elektriciteitsinfrastructuur Haarlemmermeer
 • Factsheet opslagtechnologie elektriciteit
 • Overijssel en Gelderland: eerste stap duurzame laadinfrastructuur voor ondernemers
 • Regionale aanpak mobiliteit kan megatonnen CO2-besparing opleveren
 • Verduurzamingstool Buitenverlichting
 • Milieuwinst tweedehandshandel Rotterdam
 • Voedsel verduurzamen Den Haag
 • Klimaatimpact afvalscheiding
 • Recente publicaties

Column

Zelf sleutelen aan de verwarming: bedrijfsbezoek installatievakschool
Altijd al zelf een warmtepomp willen installeren, of zelf vloerverwarming willen aanleggen? Verreweg de meeste mensen niet, die laten er iemand voor langskomen. Dat is trouwens maar goed ook, want het is echt vakwerk. Toch hebben mijn collega’s van Duurzame Steden er wel oren naar, dat zelf klussen. Omdat wij nieuwsgierig zijn naar de dagelijkse praktijk, zijn we op bezoek gegaan bij de vakschool van Breman Installatiegroep in Zwolle. Zelf aan de slag gaan bleek iets te optimistisch.

Bij CE Delft zijn we iedere dag bezig met de warmtetransitie: we schrijven visies over warmtenetten, schatten de toekomstige vraag naar groengas en berekenen hoeveel subsidie er nodig is voor het ‘kostenneutraal’ isoleren naar ‘de standaard’. Belangrijk werk, maar het blijft een papieren waarheid. Lees de column van Florian Hesselink.

Energietransitie

Versnellen warmtetransitie woningen
Op dit moment ontbreekt het de warmtetransitie aan tempo en momentum. Invest-NL wil daar als versneller van verduurzaming verandering in brengen. Door inzicht in de uitdagingen en kansen voor de gebouwde omgeving wil Invest-NL bijdragen aan de opschaling van de warmtetransitie. CE Delft gaat inzicht geven in de voorkeursopties voor warmte van veelvoorkomende woningen in Nederland. Geen analyse van iedere woning, maar juist op grote schaal woningtypen analyseren aan de hand van hun kenmerken en de mogelijkheden voor verduurzaming van de warmtevraag. We starten met een overzicht van 15 buurttypen en woningtypen met dezelfde overeenkomsten. Meer informatie: Benno Schepers

Lokale energiestrategie Delft
Net als in andere gemeenten verschuift in Delft de energievoorziening van gebouwen en mobiliteit naar duurzame elektriciteit, warmte en gas. De gemeente wil graag zorgen dat de beschikbare energiebronnen optimaal worden ingezet. Daarvoor ontwikkelt ze de ‘Energiestrategie Delft’ (ESD), die inzicht geeft in welke energievraag in elke buurt wordt verwacht, en welke bronnen en infrastructuren in deze vraag kunnen voorzien. Ontwikkelaars van bouw- en renovatieprojecten en warmtebronnen krijgen zo duidelijkheid welke keuzes er in de toekomst gemaakt kunnen worden en welke infrastructuur daarvoor nodig is. CE Delft onderzoekt de mogelijkheden en de gevolgen ervan en gebruikt hiervoor input van de lokale en regionale stakeholders. Meer informatie: Katja Kruit

Onderzoek elektriciteitsinfrastructuur Haarlemmermeer
Zoals veel gemeenten heeft de gemeente Haarlemmermeer grote ambities voor woningbouw, gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Deze ontwikkelingen leiden tot meer elektriciteitsvraag met mogelijk knelpunten in het elektriciteitsnet als gevolg. De gemeente wilde weten welke knelpunten er mogelijk kunnen optreden, welke gevolgen dat heeft en welke oplossingen hiervoor zijn. Om daar inzicht in te geven, heeft CE Delft energiescenario’s opgesteld en geanalyseerd voor 2027, 2035 en 2050. Deze scenario’s zijn opgesteld op basis van de gezamenlijke inzichten van de gemeente, de netbeheerder en CE Delft. Die inzichten zijn voor elke sector (bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen of logistiek) in detail vergeleken met de scenario’s van de netbeheerder. Vervolgens heeft CE Delft in samenspraak met de netbeheerders in kaart gebracht welke knelpunten er in de verschillende scenario’s kunnen optreden op de verschillende niveaus van het elektriciteitsnet en wat mogelijke oplossingen hiervoor zijn. Meer informatie: Thijs Scholten

Factsheet opslagtechnologie elektriciteit
CE Delft heeft eerder voor het Nationaal Programma RES (NPRES) een tweetal factsheets energievoorziening opgesteld. NPRES heeft CE Delft gevraagd ook een objectief overzicht van de verschillende opslagtechnologieën op te stellen. We kijken enkel naar de mogelijkheden voor elektriciteitsopslag: technieken waarbij elektriciteit wordt opgeslagen en in dezelfde vorm wordt teruggegeven. Hiernaast kijken we met name naar technieken die op korte termijn (voor 2030) kunnen worden toegepast. Meer informatie: Jasper Schilling

Stedelijke mobiliteit

Overijssel en Gelderland: eerste stap duurzame laadinfrastructuur voor ondernemers
Een samenwerkingsverband tussen Arcadis, Panteia, CE Delft, Over Morgen en FutureProof gaat voor de provicies Overijssel en Gelderland de behoefte aan laadinfrastructuur voor bestelwagens en vrachtwagens op bedrijventerreinen in kaart brengen. De eerste stap om ook voor bedrijven te zorgen voor voldoende laadinfrastructuur die meegroeit met het aantal elektrische voertuigen van ondernemers. Meer informatie: Matthijs Otten

Regionale aanpak mobiliteit kan megatonnen CO2-besparing opleveren
Regionale aanpak mobiliteit kan megatonnen CO2 opleveren, tot wel 8,5 megaton extra CO2-reductie in de mobiliteitssector. Dat is tussen de 3,2 en 5,2% van de totale CO2-uitstoot van Nederland en meer dan helft van de resterende reductieopgave voor de mobiliteitssector. Dat kan met slimme maatregelen door regionale en lokale overheden. Dit is de conclusie van een onderzoek van CE Delft voor het Interprovinciaal Overleg (IPO). De studie werd 14 november overhandigd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen.  Meer informatie: Anco Hoen

Duurzaam inkopen & circulariteit

Verduurzamingstool Buitenverlichting
Met ledlicht en dimmers voor straatverlichting kunnen gemeenten hun klimaatplannen concreet maken.
Lees meer over de Verduurzamingstool Buitenverlichting

Milieuwinst tweedehandshandel Rotterdam
Klimaat- en milieubeleid is vooral gericht op energie en transport en veel minder op voedsel en producten. Toch wordt gemiddeld 33% van de klimaatemissies van Nederlanders veroorzaakt door spullen (incl. kleding). Voor het thema spullen is tweedehandshandel en het daarmee verlengen van de levensduur, een belangrijke optie om de milieudruk te verlagen. Daarom heeft de gemeente Rotterdam CE Delft gevraagd om te kijken naar mogelijkheden voor het stimuleren van tweedehandshandel binnen de gemeente. Meer informatie: Geert Bergsma

Voedsel verduurzamen Den Haag
Stichting Duurzaam Den Haag richt zich op concrete verduurzaming met en voor bewoners en bedrijven in Den Haag. Het verduurzamen van het voedsel voor de inwoners van Den Haag kan bijdragen aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van o.a. biodiversiteit en klimaat. Duurzaam Den Haag heeft CE Delft gevraagd om het voedselsysteem en de bijbehorende milieudruk in beeld te brengen en te komen met aanbevelingen voor maatregelen om de voedselvoorziening te verduurzamen. Meer informatie: Geert Bergsma

Klimaatimpact afvalscheiding
Als gemeenten de CO2-voordelen van hun afvalscheiding willen berekenen, dan is daarvoor de recente studie die we voor de NVRD gedaan hebben geschikt. De resultaten zijn te gebruiken door lokale overheden voor milieuberekeningen in het kader van VANG en bij indicatieve berekeningen van verandering in klimaatimpact bij meer of minder recycling. De resultaten geven inzicht in zowel de klimaatimpact van recycling en verbranding (emissies) als de vermeden klimaatimpact (vermeden emissies door de productie van nuttige grondstoffen of energieopwekking). Meer informatie: Marijn Bijleveld

Recente publicaties

Abonneer je op de nieuwsbrief Duurzame stad