Rapport

Naar duurzame producten met de principes van circulariteit

Rijkswaterstaat heeft CE Delft opdracht gegeven tot een overzichtsrapport over circulariteit, met de bedoeling om het te gebruiken bij de ontwikkeling van het Circulair Materialenplan (CMP). Dit rapport biedt een verzameling van bestaande kennis over circulariteit en het toepassen ervan bij productontwerp en materiaalkeuze. Het gaat in op:

  • Kernprincipes en doelen;
  • Grondstoffen in een circulaire economie, randvoorwaarden;
  • Circulaire producten en systemen: ontwerpregels, beoordeling van circulariteit, samenwerking;
  • Inzichten voor zeven materiaaltypen: asfalt, beton, elektronica, hout, kunststof, staal en textiel.

Het Circulair Materialenplan is de opvolger van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Het CMP draagt bij aan het realiseren van de Nederlandse ambitie: een volledig circulaire economie in 2050. Het doel van een circulaire economie is een duurzame omgang met grondstoffen en producten in onze economie. Dat vereist meer dan goed afvalbeheer. Preventie, levensduurverlenging, hergebruik en vervanging door alternatieve, duurzaam geproduceerde materialen zijn allemaal nodig.

Meer over