Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Effecten van CountEmissions EU voor Nederland
april 2024
Lees meer
Stappenplan zero-emissie vrachtwagens
januari 2024
Lees meer
Koolstofbudget luchtvaart
januari 2024
Lees meer
Analyse van CO2-emissies op Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost
januari 2024
Lees meer
Een eerlijke mobiliteitstransitie voor iedereen. Effecten van klimaatmaatregelen op verschillende inkomensklassen
november 2023
Lees meer
Afbouw vrijstelling accijnzen bunkerbrandstoffen. Quickscan van de effecten voor de luchtvaart en scheepvaart
september 2023
Lees meer
Effecten van het programma Duurzame Mobiliteit. Maatregelenlijst 2.0 en doorrekening voor het zichtjaar 2030
september 2023
Lees meer
Rekentool RMP-regio’s Regionale Mobileitsplan
mei 2023
Lees meer