Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Effectbepaling duurzame mobiliteitsopties. Provincies Noord-Holland en Flevoland – Fase 2
augustus 2021
Lees meer
Effecten van het programma duurzame mobiliteit. Doorrekening van het regionaal maatregelenpakket van de MRDH
Juni 2021
Lees meer
Referentieprognose CO2-uitstoot van verkeer tot 2030 in RMP-regio’s. Achtergrondrapportage
juni 2021
Lees meer
Effectbepaling duurzame mobiliteitsopties. Provincies Noord-Holland en Flevoland (Fase 1)
april 2021
Lees meer
Assessment of impacts from accelerating the uptake of sustainable alternative fuels in maritime transport
maart 2021
Lees meer
Safety and electric passenger cars. Factsheet update, 2020
maart 2021
Lees meer
Doorrekening Zaans Klimaatakkoord 2.0 – Stand van zaken CO2-uitstoot Zaanstad en effect van initiatieven en beleidsmaatregelen
februari 2021
Lees meer
The impact of emerging technologies on the transport system
November 2020
Lees meer
TCO-analyses bestelauto’s in het kader van de WLO
November 2020
Lees meer
Veiligheid en elektrische personenauto’s. Actualisatie factsheet 2020
November 2020
Lees meer