Nieuws

Nieuwsbrief Duurzame Stad I juli 2023

CE Delft heeft de ambitie om met de grote en middelgrote steden in Nederland (G4, G40) de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Daarvoor zetten wij ons team duurzame stad in, waarin jarenlange kennis en praktijkervaring verzameld zijn.

Wil je meer weten over het aanbod van CE Delft voor gemeenten, waterschappen en regionale samenwerkingsverbanden? Bekijk dan onze webpagina Duurzame stad.

In deze nieuwsbrief

Column

Warmtetransitie: Van visie naar uitvoering naar.. visie?
Hoewel gemeenten nog maar net aan de slag zijn moeten zij nu al nadenken over het opstellen van de transitievisie 2.0 in 2024. In 2021 hebben alle gemeenten in Nederland hun transitievisie warmte opgesteld. De recente analyse van het PBL laat zien dat veel gemeenten het nog lastig vonden om concreet te worden. Logisch ook, omdat de transitievisies geschreven zijn in een tijd zonder aanvullende middelen en bevoegdheden voor gemeenten. Lees de column van Jasper Schilling.

Energietransitie

Kansen voor warmte-koudenetten
Volgens onze schatting is de koudevraag van de gebouwde omgeving in Nederland nu ongeveer 30% van de warmtevraag en kan dit oplopen tot circa 80% tot 2050. In de utiliteitsgebouwen kan de koelvraag zelfs groter zijn dan de warmtevraag in 2050. Voor het invullen van deze koudevraag zijn verschillende systemen mogelijk. Als de warmtevraag van een woonwijk wordt ingevuld met een wko-systeem, bijvoorbeeld met een aquathermiebron, is er ook een koudebel beschikbaar om mee te koelen. In deze studie onderzoeken we de impact van de opwarming van de aarde op de koudevraag van de gebouwde omgeving in Nederland de komende jaren. Ook brengen wij de kosten van koeling in kaart door aantal warmte- en koudenet configuraties met wko te vergelijken met koeling met airco’s. Meer informatie: Sinan Senel.

Brabants energiesysteem. Ontwikkelingen richting 2050 en ruimtelijke consequenties
Voor de energietransitie in Brabant is ruimte nodig. Maar die ruimte is schaars. Samen met Generation.Energy heeft CE Delft in opdracht van de provincie Noord-Brabant en Enexis de ruimte die het energiesysteem nodig heeft in beeld gebracht. De focus lag daarbij op de periode 2030-2050. De resultaten van dit onderzoek geven op basis van drie scenario’s inzicht en kennis over de mogelijke ontwikkeling van het Brabantse energiesysteem op lange termijn. Meer informatie: Cor Leguijt.

E-cursus Basis Energietransitie
Heb jij behoefte aan basiskennis om aan de slag te gaan met de energietransitie? Schrijf je dan in voor de E-cursus Basiscursus Energietransitie! CE Delft en Berghauser Pont Academie hebben een e-cursus ontwikkeld, bestemd voor iedereen die tijdens zijn/haar werkzaamheden in aanraking komt met de energietransitie. Denk bijvoorbeeld aan (beleids-)medewerkers van gemeenten en provincies die energie en/of duurzaamheid in hun portefeuille hebben of krijgen. De e-cursus is echter ook interessant voor bestuurders van gemeenten of woningcorporaties die aan de slag willen met de energietransitie.  De cursus bestaat uit zes lessen met theorie, cauistiek, webcolleges, toetsvragen en achtergrondmateriaal. en is op elk gewenst momnet en in eigen tempo te volgen. Meer informatie: Benno Schepers.

Stedelijke mobiliteit

Tank- en laadbehoefte Clean Energy Hubs
Het programma Clean Energy Hubs (CEH) richt zich op het realiseren van een landelijk netwerk van tank- en laadstations voor zwaar wegtransport en binnenvaart. Voor CEH heeft CE Delft onderzocht hoeveel laad- en vulpunten er naar verwachting nodig zijn om te voldoen aan de Europese en nationale beleidsdoelstellingen in 2030. Het rapport laat met verschillende scenario’s zien welke opgave voor publieke tank-en laadinfrastructuur er ligt per provincie. Meer informatie: Matthijs Otten.

Effecten van het Programma Duurzame Mobiliteit metropoolregio Rotterdam-Den Haag
De Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) werkt met de 21 gemeenten uit de MRDH-regio samen om de CO2-emissies van de sector mobiliteit te reduceren. Leidend is de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, 30% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 2015. Deze studie is een update van de voorgaande effectbepaling uit begin 2022. Uit de nieuwe berekeningen volgt dat de CO2-emissies in 2025 14,4% lager zijn ten opzichte van 2015. Hoewel het effect licht hoger is dan in de vorige doorrekening, kan nog steeds geconcludeerd worden dat er aanzienlijk aanvullend beleid nodig is om het reductiedoel van 30% te halen. Meer informatie: Louis Leestemaker.

Duurzaam inkopen & circulariteit

Experiment betalen van milieukosten in bedrijfsrestaurants
Hoe reageren consumenten in een bedrijfsrestaurant als zij zien wat de milieukosten van hun lunch zijn? Gaan zij hiervoor betalen? En wat is er nodig om milieukosten inzichtelijk te maken en in het kassasysteem te integreren? Een consortium van CE Delft, cateraar Hutten en drie opdrachtgevers, Wageningen University & Research (WUR), BDO Accountants (BDO) en CZ Zorgverzekeraar (CZ), gingen op zoek naar het antwoord op deze vragen. Zij hebben samen met een studententeam van de WUR een experiment uitgevoerd met beprijzen en betalen van milieukosten. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

Impactanalyse MVOI Rotterdam
Hoe kan de gemeente Rotterdam het beste aan de slag gaan met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)? Om hier zicht op te krijgen heeft CE Delft een analyse uitgevoerd naar de milieu-impacts en maatschappelijke effecten van de totale jaarlijkse inkoop bij de gemeente. Met dit inzicht kan de gemeente strategische inkoopbeslis­singen onderbouwen, bewustwording faciliteren bij interne opdrachtgevers en MVOI-beleid aanscherpen. Meer informatie: Lonneke de Graaff.

Terugkijken webinars

Webinar Nieuwe ruimte voor de zon

Webinar Klimaatdoorrekening voor gemeenten

Webinar Klimaatverbond: airco, vloek of zegen?

Recente publicaties

Abonneer je op de nieuwsbrief Duurzame stad