Rapport

Methane reduction potential in the EU. Between 2020 and 2030

In de inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan tussen nu en 2040 speelt de reductie van methaanemissies een cruciale rol. Dat zeggen UNEP en CCAC in hun ‘Global Methane Assessment’ (Wereldwijd methaanonderzoek), maar ook klimaatpanel IPCC. In het initiatief ‘Global Methane Pledge’ wordt opgeroepen om de wereldwijde methaanuitstoot tussen 2020 en 2030 met 30% terug te brengen, maar volgens de wetenschap is een daling van 45% vereist. In deze studie, uitgevoerd voor stichting Changing Markets, heeft CE Delft onderzocht welke maatregelen en beleidsregels er nodig zijn om de methaanuitstoot in de EU met 35% en met 45% terug te brengen. Op basis van literatuuronderzoek, aangevuld door onze eigen berekeningen, hebben we een schatting gemaakt van de mogelijke reducties die men met maatregelen in de vee-, energie- en afvalsector kan realiseren.

Uit onze resultaten blijkt dat de EU-doelstellingen voor methaanreductie tussen 2020 en 2030 alleen gehaald kunnen worden als er beleid wordt geïmplementeerd dat leidt tot een hogere adoptie van gedragsmatige en technische maatregelen binnen de veesector. Als consumenten gezonder gaan eten, kan dit de methaanemissies in de EU met 15% tot 19% terugbrengen, mits nieuw beleid alle EU-burgers ertoe kan bewegen om minder vlees en zuivel te consumeren, gebaseerd op landelijke voedingsrichtlijnen. De veesector speelt dus een belangrijke rol in het terugbrengen van de methaanemissies in de EU. Voor deze sector is het EU-beleid inzake methaanreductie echter nog het minst concreet en het minst ontwikkeld. Beleidsmakers van de EU wordt daarom aangeraden om zich meer te richten op het implementeren van beleid dat het eetpatroon van consumenten verandert en zo een lagere consumptie en productie van vlees en zuivel realiseert, en dat leidt tot een hogere adoptie van technische maatregelen onder veehouders. Bewezen maatregelen die de emissies sterker kunnen laten dalen moeten daarbij prioriteit hebben.