Rapporten

Filteren Wis alle filters
Zoeken
Thema's
Jaartal
Auteur
Update KEV-factsheet werkgebonden personenmobiliteit
september 2023
Lees meer
Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding
juni 2023
Lees meer
Uitkomsten doorrekening ambities en maatregelen mobiliteitsvisie Natuur & Milieu
juni 2023
Lees meer
Aanvullend klimaatbeleid voor 2030. CE Delft, Berenschot en Kalavasta
maart 2023
Lees meer
Effecten van het Programma Duurzame Mobiliteit. Doorrekening van het regionaal maatregelenpakket van de MRDH 2022
maart 2023
Lees meer
Klimaatmaatregelen mobiliteit. Factsheets voor de KEV 2022
november 2022
Lees meer
Wat kunnen RMP’s bijdragen aan de nationale klimaatdoelen? Verkenning potentiële CO2-reductie
november 2022
Lees meer
Verkoop en verbruik wegbrandstoffen. Onderzoek naar verschillen verkoop en verbruik
augustus 2022
Lees meer
Mobiliteit in het post-coronatijdperk. Mogelijke effecten op de maatschappelijke kosten en baten van snelweguitbreidingen
juni 2022
Lees meer
Fuel and drivetrain options for road transport. Impact on air pollution and external costs
juni 2022
Lees meer