Rapport

LCAs van producten in DuboCalc (cat.3), vooral gebruikt door waterschappen

In 2019–2021 heeft CE Delft zogeheten ‘categorie 3’ LCAs uitgevoerd van producten die veel door waterschappen worden gebruikt. De resultaten van deze LCAs zijn opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD) en beschikbaar in DuboCalc.

Op deze webpagina staan de bijbehorende achtergrondrapporten. Hierin vindt u toelichting op de producten, de productsamenstelling, de aanpak van de LCA en de LCA-resultaten in detail.

Enkele opmerkingen bij deze categorie 3 LCAs:

  • Een basisproduct is gedefinieerd met behulp van waterschappen en/of informatie van producenten.
  • De LCAs zijn niet getoetst door een derde partij (“3rd party review”). Daarom komt in DuboCalc een 30% categorieopslag op de resultaten
  • Er kunnen verschillen zijn tussen de gerapporteerde MKI in het rapport en de MKI in de NMD/DuboCalc. De MKI in de NMD/DuboCalc is leidend. Verschillen kunnen voortkomen door databaseverschillen ten tijde van uitvoer van de LCA en opstellen van het rapport (vanaf 2019) en de latere invoer met een invoermodule in de NMD.
  • De meerwaarde van de rapporten is alle achtergrondinformatie.

Waar mogelijk hebben we schaling mogelijk gemaakt. Dat betekent dat het formaat van het basisproduct kan worden aangepast bij gebruik in DuboCalc. Een voorbeeld:

Een plaat met functionele eenheid van 1m2 (1 m x 1 m) heeft een standaarddikte van 4 mm in de LCA. In DuboCalc kunt u de dikte aanpassen. De functionele eenheid, 1 m2, blijft gelijk.

Meer over